Качество и контрол

Качество по стандарт и изисквания.

CCI21052019Постигането на превъзходни качество и вкус е възможно благодарение на качествената суровина, традиционните рецепти и високите стандарти на производство . „Шипка 99” произвежда и доставя на своите клиенти продукти с гарантирано качество, удостоверено от прилаганата НАССР система и стандартите ISO 22000:2005.