Производство

Продуктите, които фирмата произвежда, са резултат от успешното съчетание на традиционни технологии и модерно оборудване като
непрекъснато се извършва иновация на производствените мощности, складовото стопанство и сградния фонд.
Строгата технологична дисциплина, високата хигиена, както и прецизният контрол при изкупуването на пресните млека, са гаранция за високото качество на нашите продукти
„Шипка 99” АД е единственото млекопреработвателно предприятие, което изнася практически 100% от продукция си.

Износът в Европейския съюз и в целия свят е регламентиран с решение на Европейската комисия .

Фирмена стратегия:
Да развива деловите си бизнес отношения с партньори на дългосрочна база; да произвежда и предлага автентични български млечни продукти с постоянно качество.

Производствени стандарти:
Европейски регламенти за производство на безопасни храни, добри производствени практики НАССР, ISO 22000.